วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ARTD3302-กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองมอญ-กลุ่มInspiration-201

ข้อมูลเบื้องต้น


โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองมอญ จังหวัดชัยนาท

ส.1 สืบค้น (Research)

การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มทำสมุนไพรบ้านคลองมอญชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ
กลุ่มทำสมุนไพรและศิลประดิษฐ์
คุณ สินมงคล อินธนู (ประธานกลุ่ม)
ที่อยู่
58 ม.4 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
หมายเลขโทรศัพท์
056-475567,087-2071795
e-mail/website
ไม่มี
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของกลุ่มทำสมุนไพรบ้านคลองมอญที่ต้องการนำมาเข้าร่วมโครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท คือ 
1.สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
2.สมุนไพรไล่ยุงธูปหอมอินธนู
3.สมุนไพรพิมเสนน้ำมาซา
4.สมุนไพรมาซายาหม่อง

ปัญหาที่ต้องการพัฒนา

จุดอ่อน : สมุนไพรก่อนนำมาผลิตต้องไม่อับชื้น เมื่อฝนตกจะทำให้ส่วนประกอบชื้นและขึ้นราได้จุดแข็ง : เป็นสินค้าที่ชุมชนชาวบ้านร่วมกันทำ สมุนไพรที่ใช้ผลิต เป็นสมุนไพรที่ได้มาจากธรรมชาติไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงอุปสรรค : ผลิตได้ช้า เพราะทำด้วยมือโอกาส : อยากให้สินค้าส่งออกนอกจังหวัด

ความต้องการของผู้ประกอบการ

1. อยากให้ตัวบรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ด้านในได้2. อยากให้ออกแบบโลโก้การบูร ตะไคร้หอม

3. อยากเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดูมีสีสันมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 1

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณท์ (artd3302-arti3314)

เป็นเว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชา Graphic Design for Packaging โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร รวบรวมทั้งรายละเอียด จุดมุ่งหมาย,วัตถุประสงค์,การดำเนินการ   ตลอดจนถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของศึกษา

Chainat Otop Packaging Design and Development 2013

เว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้เพื่อติดตามงานของอาจารย์ผู้สอนและหลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
     เป็นเว็บบล็อกงานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและผลผลิตจากการเรียนรายวิชาการออกแบบการฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 


งานที่ได้รับหมอบหมาย


กรอกข้อมูลส่วนตัวลงแบบบันทึกใน Google docs ตามลิ้งค์ที่แนบให้เรียบร้อย
    - ทำแบบสำรวจก่อนเข้าเรียนตามลิ้งค์ที่แนบไว้
    - แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม และแชร์ให้กับอาจารย์ผู้สอน
  - การบ้าน "ส.1 การสืบค้น" ทำลงในเว็บบล็อกส่วนตัว มีดังนี้
   1. หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า Packaging Design แปลและอ้างอิงจาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบ
 2. หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบคำอธิบาย
 - หาข้อมูลมาใส่แบบบันทึกการบ้านทุกสัปดาห์ อาจารย์จะแชร์ลิ้งไว้ให้
 - ตีความคำว่า "สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม" โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสินค้าประเภท health & beauty มาคนละ 1 อย่าง  ไม่ให้ซ้ำกัน โดยต้องมีแหล่งที่มาของผู้ประกอบการที่ชัดเจน สามารถ search "วิสาหกิจชุมชน" ในการเลือกสินค้าที่ต้องการนำมาพัฒนา
    - รายงานข่าวครั้งละ 3 คน อ่านข่าวเวลา 6 โมง เริ่มสัปดาห์ที่ 2
    - สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 มีดังนี้
        - กระดาษ A4: ออกแบบหัวกระดาษเป็น theme ของตัวเอง ปริ้นและทำเป็นเล่มให้เรียบร้อย
        - ดินสอ 2B สำหรับ sketch
        - ไม้บรรทัด
        - กระดาษกราฟ